Aktuellt

Föreningen hade årsmöte i november och samma kväll genomförde vi en honungsbedömning

Förslag till verksamhet för det kommande verksamhetsåret 1 nov 2014 — 31 okt 2015:

Studiecirkel för intresserade en kväll i resp december, januari och februari. Vi väljer innehåll, läser på och diskuterar under en kväll.

Mars: Föreningsmöte om årstidens åtgärder. Planering av verksamheten i föreningsbigården
April: Föreningsmöte om årstidens åtgärder.
Maj: Föreningsmöte om årstidens åtgärder

Nybörjarkurs börjar i mitten av april 2015. Anmälan till sture.kall@telia.com eller

0738-345016

Från mitten av maj till slutet av juli har vi träffar varje vecka i föreningsbigården.
* Sköter våra bisamhällen
* Gör avläggare
* Odlar drottningar