Föreningsbigård

Förslag på arbetsfördelning i föreningsbigården under 2015:

  • En grupp turas om att ta hand om bisamhällena veckovis. Utvidgar, gör avläggare, flyttar ramar efter behov. Tar hand om bigårdsträffen. Fyller i skötselkort som visar alla åtgärder.
  • En annan grupp sköter drottningodling och parning.
  • Någon tar hand om slungning av honung.
  • Någon tar hand om invintring.