Honung

Köp svensk honung och gynna helst en lokal biodlare. Då gynnar du pollinering av växter i din hembygd.

Många av föreningens biodlare säljer sitt överskott av honung. Småskaliga biodlare hanterar sin honung försiktigt och skonsamt utan att värma upp den.

Honungens utseende, färg och smak beror på vilka blommor bina besökt.  I våra trakter är vildhallon och vitklöver viktiga dragväxter. Även honung från maskrosor, lind och raps kan förekomma i våra kupor förutom en blandning av honung från de blommor som finns.