Styrelsen

Vår styrelse vald i nov 2014

Ordf Sture Käll, 0738 345016     sture.kall@biodlarna.se

Sekr Conny Skoglund

Kassör Tore Dahlberg

Ledamot Lars Kjellström, honungsbedömning

Ledamot Bojne Käll, ansvarar för fika

Ledamot Lena Svensson