Vår verksamhet

Vi har följande verksamheter:

Nybörjarkurs som startar i april och pågår under hela bisäsongen

Föreningsmöten

Biträffar i föreningsbigården under sommaren

Gemensam drottningodling under sommaren

Fördelning av oxalsyra för varroabehandling